05.07.2021

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

 

Обучението на СИК и ПСИК на територията на Област Монтана за произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 година ще бъде проведено онлайн при следния график:

 

Вторник – 06.07.2021 г. от 17.00 ч.

Сряда – 07.07.2021 г. от 17.00 ч.

Четвъртък – 08.07.2021 г. от 17.00 ч.

 

(Линковете към MS Teams на Microsoft ще бъдат качени скоро!)

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ С MS Teams на Microsoft.

Ако желаете да използвате мобилен телефон за включване към видеоконференцията,

може да направите това като изтеглите подходящата за устройството Ви версия на Microsoft Teams

от магазина за приложения Google Play Store за Андроид или AppStore за Apple устройства.

ЗА СВАЛЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ - НАТИСНИ ТУК!

 

ЗА ВЪПРОСИ ТЕЛ: 0878 177 111

06.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Вършец, уведомява новоизбрания Общински съвет Вършец, кмет на община и кметове на кметства със Заповед № РД-18-76/05.11.2019 г. на Областен управител на област Монтана:

          На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Решенията на Общинска избирателна комисия Вършец за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства

          Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Вършец.

          Определя дата на заседанието за 11.11.2019 г. (понеделник) от 16,00 часа, в Конферентната зала на СПА хотел "Съни гардън", при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА.;
 2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.;
 3.  Избор на председател на Общински съвет Вършец.

  

КАНИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ.

02.11.2019

Съобщение

Съгласно писмо изх.№ МИ-15-1368/01.11.2019 г., и т.7 изр. второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Вършец, публикува одобрения образец на бюлетина за избор на Кмет на община Вършец за провеждане на втори тур /балотаж/  в община Вършец на 03.11.2019 г., както следва:

Бюлетина за кмет на община Вършец

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Вършец, уведомява членовете на СИК и ПСИК в община Вършец, че раздаването на бюлетините, изборните книжа и материали за ВТОРИ ТУР на 03.11.2019 г. за избор на Кмет на община Вършец, ще се извърши, както следва:

 • за СЕКЦИИ № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 017 ще се извърши на 02 ноември 2019 г. /събота/ от 15:30 часа, на първия етаж – фронт офиса, в сградата на общинска администрация Вършец.
 •  за СЕКЦИИ № 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, ще се извърши на 02 ноември 2019 г. /събота/ от 16:00 часа, на първия етаж – фронт офиса, в сградата на общинска администрация Вършец.
26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Вършец,  уведомява всички избиратели, представители и пъломощници на партии и коалиции, че могат да подават сигнали във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на следните телефони на ОИК – Вършец:

 1. 0879520469
 2. 0885089034
16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Вършец, уведомява избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването, че могат да гласуват в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Вършец в секция № 121200003 описана, както следва:

Секция №

Код на     населеното място

Населено      място

Адрес на избирателната секция

Телефон за връзка

 

121200003

 

12961

 

гр.Вършец

ул.“Република“ № 94 /сграда на читалище „Христо Ботев 1900“/

09527/21-57

09527/31-30

Секция № 121200003 разполага с рампа за достъп на лица с увреждания и обособен паркинг /пред сградата на община Вършец/.

Община Вършец  ще осигури транспорт през изборния ден за превозване на лица с физически увреждания от техните домове до избирателна секция 121200003 и обратно. Заявки се приемат на тел. 09527/31-30 или на мобилен: 0879520423.

11.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо изх. № МИ-15-825/10.10.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Вършец публикува указания за СИК за обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Указанията може да свалите ТУК.

11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Вършец, уведомява членовете на СИК и ПСИК в община Вършец, че обучението за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., ще се проведе на 23 и 24 октомври от 15.00 часа в малката зала на НЧ „Христо Ботев 1900 “ гр. Вършец, ул. „Република“ № 94, по следния график:

 1. Първа група членовете на СИК от № 121200001 до № 121200008 на 23.10.2019 г.
 2. Втора група членовете на СИК от № 121200009 до № 121200016 и на ПСИК на 24.10.2019 г.
07.10.2019

Съобщение

Съгласно писмо изх.№ МИ-15-697/05.10.2019 г., и т.7 изр. второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Вършец, публикува одобрените образци на бюлетини за община Вършец за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

03.10.2019

Съобщение

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Вършец чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Вършец.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Вършец от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Вършец.

03.10.2019

Съобщение

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия в община Вършец, не желае да участва при произвеждането на избора за общински съветници и за кметове, насрочен на 27 октомври  2019г.,  то същото следва да подаде заявление до Общинска избирателна комисия - Вършец, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност. Заявлението можете да свалите ОТ ТУК.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на ОИК - Вършец, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,чрез своите представители  следва да подаде  в ОИК  писмено предложение, съдържащо три именаегн, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

 

25.09.2019

Съобщение

ОИК – ВЪРШЕЦ, публикува указания на ЦИК относно обработването и защитата на лични данни във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Указанията можете да свалите от ТУК.

18.09.2019

Съобщение

ОИК – ВЪРШЕЦ, уведомява всички регистрирани в ОИК- Вършец партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи за кмет на община Вършец, кметове на кметства и общински съветници започва на 17.09.2019 от 09:00 до 24.09.2019 до 17:00 часа в сградата където се помещава ОИК 1212,  находяща се в гр. Вършец , бул. България № 10 , ет.4, заседателна зала.

Работното време на комисията в работни дни е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа, в почивни и празнични дни от 10.00 до 16.00 часа

12.09.2019

Съобщение

 

Работно време на ОИК – Вършец:

 

 1. В работни дни от 09:00 – 17:00 часа
 2. В неработни и празнични дни от 10:00 – 16:00 часа

 

 

 

12.09.2019

Съобщение

 

ОИК – ВЪРШЕЦ, съобщава на всички заинтересовани лица, че съгласно т.18, т.1 от Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, регистрацията на кандидатска листа за общински съветници, следва да се представя в ОИК-Вършец на хартиен и технически носител в формат Excel, съгласно прикачения към настоящото съобщение образец

 СВАЛИ ОТ ТУК

11.09.2019

Съобщение

ОИК-ВЪРШЕЦ напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
11.09.2019

Съобщение

ОИК – ВЪРШЕЦ, съобщава на всички заинтересовани лица, че документи за регистрация на партии,  коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., ще се приемат до 17.00 часа на 16.09.2019г. /Понеделник/.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 135 МИ / 03.06.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник на следващият от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 134 МИ / 03.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Латинка Салтирова Симова - общински съветник от Общински съвет – Вършец, по реда на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА поради назначаването и за Заместник областен управител на област Монтана.

 • № 133 МИ / 05.11.2019

  относно: Прекратяване на дейността на техническите сътрудници към ОИК – Вършец.

всички решения